Menu

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego faktyczną działalność w tym zakresie.

Oferujemy Państwu zrealizowanie ochrony ubezpieczeniowej w firmie TU Compensa S.A. i TUiR WARTA S.A.

 

SKŁADKI OD 160 ZŁ

SUMY GWARANCYJNE: 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 EURO.

 

Oferta skierowana do członków:

Stowarzyszenia na Rzecz Właścicieli i Użytkowników Nieruchomości GRUPA TORUS

PFSZN - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej 

oraz dla osób korzystających z naszych programów dla nieruchomości

Oferujemy system doradztwa ubezpieczeniowego w przypadku spraw skierowanych przeciwko pośrednikom posiadającym ubezpieczenie w ramach produktu.

 

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie zapytań i wniosków o ubezpieczenie (jeżeli chodzi o zapytania najbezpieczniej na kilka dni przed upływem okresu aktualnej polisy). Przy zawarciu polisy decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Powered by BreezingForms

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl