Menu

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

PRODUKT DOSTĘPNY DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA GRUPA TORUS

  • Produkt w części majątkowej oparty o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
  • Zapisy szczególne dostosowujące OWU do specyfiki nieruchomości mieszkaniowych.
  • Sumy ubezpieczenia nieruchomości oparte o współczynnik wojewody podający aktualną wartość odtworzeniową dla danego terenu (niezależnie od wieku budynku).
  • Regulacja zapisów ogólnych odnoszących się do stanu technicznego lub braku konserwacji poprzez odniesienie do przeglądów budowlanych nieruchomości.
  • System naliczania składki dostosowany do systemu naliczania obciążeń w gospodarce mieszkaniowej, czyli w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni rozliczeniowej nieruchomości.
  • Odpowiedzialność cywilna właściciela z możliwie najwyższym pułapem ochrony z włączeniem najczęstszych szkód (zalania, przepięcia) na zasadzie ryzyka, a nie winy.
  • Włączenie ochrony ryzyk indywidualnych lokatora, mających wpływ na bezpieczeństwo innych mieszkańców i właściciela budynku.
  • Taryfa promująca bezszkodowych klientów oraz uwzględniająca rentowność programu w odniesieniu do klientów szkodowych.

 

BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD LIKWIDACJĄ SZKÓD POPRZEZ WŁASNY ELEKTRONICZNY SYSTEM ZGŁOSZENIA I MONITOROWANIA SZKODY, WYDZIELENI RZECZOZNAWCY I LIKWIDATORZY DO OBSŁUGI PROGRAMU... (wyświetl szczegóły)

 

 

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl