Menu

Stowarzyszenie na Rzecz Właścicieli i Użytkowników Nieruchomości Grupa Torus

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą na rzecz i w interesie skupionych w niej członków. Jego działalność oparta jest na pracy społecznej osób zrzeszonych.

Stowarzyszenie skupia aktualnie około 2000 wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli prywatnych nieruchomości wielomieszkaniowych.

 

PROPONUJEMY

 

 CELE:

  1. standaryzacja wymogów dotyczących kluczowych dziedzin funkcjonowania nieruchomości (w tym również ochrony ubezpieczeniowej zapewniającej bezpieczeństwo obsługiwanym przez zarządców właścicielom);
  2. zapobieganie negatywnym zjawiskom związanym ze standardową obsługą klientów przez zakłady ubezpieczeń, przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnej ceny.

 

WADY standardowej obsługi klienta przez zakłady ubezpieczeń
 

Dumping połączony z zaniżaniem standardu obsługi

Wiąże się on albo z niewidocznym dla klienta obniżeniem jakości ochrony (zapisy OWU), albo z celową polityką niewypłacania odszkodowań. Obniżki dochodzące do 40% wcześniejszej ceny powodują niemożliwość rozsądnego kształtowania polityki ubezpieczeniowej u klienta.

Wadliwość komunikacji pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym

Towarzystwo ubezpieczeniowe, wobec słabej rentowności zawartych ubezpieczeń, unika wiarygodnych kontaktów z klientem. Jednocześnie pośrednik, który zrealizował ubezpieczenie, ma mniejszy potencjał do negocjacji ze względu na rentowność zawartego ubezpieczenia. Najczęściej stosowanym środkiem jest przeniesienie klienta do innego towarzystwa ubezpieczeniowego, pod warunkiem utrzymania niskiej ceny.

Problemy związane z uciążliwymi procedurami likwidacji szkód

Często okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowań bądź utrudnia wypłatę odszkodowania pomimo przyjęcia odpowiedzialności.

Wycofywanie się towarzystw ubezpieczeniowych z finansowania uzgodnionych programów obsługi klienta

Wycofywanie się towarzystw z wcześniej uzgodnionych programów dofinansowujących działania właściciela i zarządcy nieruchomości wynikają nie tylko ze słabej rentowności zawartych wskutek dumpingu ubezpieczeń. W dużym stopniu przyczyniają się do tego zmiany właścicielskie i budżetowe w samych towarzystwach, które zmieniają reguły gry w trakcie trwającej już umowy ubezpieczenia.

 

OBSŁUGA przez Stowarzyszenie Grupa TORUS
 

Wysoki standard oferowanych produktów

Dzięki potencjałowi Grupy jesteśmy w stanie uzyskać atrakcyjną cenę przy zachowaniu wysokiego standardu ochrony (usunięcie ryzykownych zapisów mogących skutkować brakiem odpowiedzialności po stronie Zakładu Ubezpieczeń). Pakiet zachowujący te standardy jest corocznie negocjowany z najbardziej liczącymi się na rynku nieruchomości towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Wywiązywanie się przez towarzystwa ubezpieczeniowe z uzgodnień poprzedzających podpisanie umowy ubezpieczenia

Gwarantujemy wywiązywanie się towarzystw ubezpieczeniowych z zawartych umów i stabilną, wieloletnią współpracę. Jej podstawą jest gwarancja wypłaty odszkodowań, niezależnie od bieżącej rentowności zawartych umów.

Szybka i profesjonalna reakcja na zgłoszenie szkody

Posiadamy elektroniczny system likwidacji szkód i doprowadzamy do szybkiej i profesjonalnej reakcji na zgłoszenie. Dzięki temu współpracujące z nami towarzystwa są postrzegane jako najsolidniejsi partnerzy na rynku.

Wywiązywanie się przez towarzystwa ubezpieczeniowe z uzgodnień dotyczących dofinansowań inwestycji zmniejszających ryzyko

Negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi dofinansowania celowych inwestycji w nieruchomość. W przeszłości były to np. systemy monitoringu. W ostatnich latach kładziemy nacisk na pozyskiwanie środków na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych o wysokim standardzie.

 

Wprowadzony przez nas model współdziałania Stowarzyszenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi ma zapewnić właścicielom:

  • długofalową politykę współpracy z liczącymi się i sprawdzonymi na rynku ubezpieczeniowym partnerami;
  • rozszerzenie oferty branżowej o preferencyjne produkty dla osób fizycznych;
  • wywiązywanie się przez towarzystwa ubezpieczeniowe z uzgodnień poprzedzających podpisanie umowy ubezpieczenia;
  • komfortową i profesjonalną obsługę ubezpieczeń nieruchomości;
  • wysoki standard oferowanych produktów.

WARTO NAM ZAUFAĆ

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl